Halaman

12 August 2013

Membina citra dan budaya baru di UniSZA

Oleh; Esah Abdullah 

Sebagai sebuah universiti yang tergolong dalam kelompok Institusi Pengajian Tinggi Islam, Universiti Sultan Zainal Abididn (UniSZA) amat berpotensi menjadi sebuah Universiti Islam ketiga di negara ini.

Naib Canselor UniSZA Prof Dr Yahaya Ibrahim berkata, hasrat murni berkenaan telah disuarakan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan juga Jabatan Perdana Menteri (JPM).


Katanya sebagai bakal sebuah Universiti Islam imej yang diposisikan seharusnya melambangkan keislaman serta diperlihat melalui keberanian para sarjananya berhujah secara ilmiah dan berintelek tanpa wujud keraguan.

Oleh itu katanya, para sarjana UniSZA dapat mempamerkan ketokohan dalam bidang keilmuan masing-masing pada persidangan atau seminar diperingkat nasional dan antarabangsa.

Menurutnya, jaringan antarabangsa di peringkat individu mahupun universiti perlu dipertingkatkan dalam pelbagai bidang meliputi program kerjasama akademik, pertukaran tenaga pengajar, pegawai tadbir, staf sokongan dan juga pelajar.

Katanya, pembangunan yang baik bagi sesebuah universiti juga merupakan lambang kemajuan dalam bidang akademik serta menjadi faktor penentu pemilihan bakal pelajar ke sesebuah universiti di negara ini.

Justeru katanya, UniSZA sedang berusaha untuk melengkapkan pembangunan prasarana terutama di kampus Gong Badak dan kampus Besut.

“Satu pelan induk pembangunan kampus Gong Badak sedang dibangunkan bagi memastikan perancangan dan pembangunan kampus ini dapat dilaksanakan secara lestari tanpa memberi impak negatif terhadap alam sekitar sedia ada.

“Pelan mengatasi ancaman banjir juga akan disepadukan dalam pelan induk pembangunan agar masalah banjir yang berlaku saban tahun itu akan dapat diatasi,” katanya.
 

No comments: