Halaman

30 May 2013

Kerajaan komited ke arah penambahbaikan perkhidmatan

Oleh; Esah Abdullah

Kerajaan negeri mengambil berat dan komited mengenai program-program ke arah pembaharuan, inovasi dan penambahbaikan perkhidmatan supaya boleh berhijrah selaras dengan perkembangan semasa.

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) Dato’ Haji Mat Razali Kassim berkata, program amalan 5S, pengurusan lean, Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), Key Performance Indicator (KPI), ISO 9001, semakan peraturan dan lainnya menjadi tumpuuan untuk dilaksanakan.


“Apa juga yang hendak dilaksanakan, saya minta komitmen ahli pengurusan setiap organisasi supaya mengerakkan usaha transformasi berasaskan kepada tatacara dan peraturan yang ditetapkan,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Seminar Pengurusan Lean dan Memorandum Persefahaman (MoU) Jalinan Industri bersama Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT) sempena hari bersama industri Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) Wilayah Pantai Timur di Taman Tamadun Islam (TTI) semalam.

Hadir sama, Timbalan Ketua Pengarah MPC, Haji Ahmad Fadzil Mahmud; Pengurus Besar PMINT Dato’ Haji Osman Muda dan Pengarah MPC Wilayah Pantai Timur, Encik Kamaruzzaman Kasim.

Katanya, sebagai lanjutan dari amalan bersekitaran berkualiti 5S, kewujudkan Persijilan Organisasi Pengurusan Lean oleh MPC bertujuan membantu organisasi melaksanakan amalan ini secara berintegriti dan sistematik yang melibatkan semua warga untuk bersaing diperingkat nasional dan antarabangsa.

Beliau kemudiannya menyarankan MPC dapat menganjurkan konvensyen pengurusan lean dan dibuka kepada semua organisasi yang telah menjalankan program lean dan telah mendapat persijilan persekitaran amalan QE.

 “Ia bagus untuk perkongsian pengalaman dan menerapkan amalan terbaik organisasi terbabit untuk dijadikan tanda aras dalam pengurusan,” katanya.

Dato’ Haji Mat Kassim kemudiannya menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman Jalinan Industri Lean antara PMINT dan MPC yang merupakan satu usahasama dan kolaborasi dalam merialisasikan program jalinan industri.
 

No comments: