Halaman

28 May 2013

Oseanografi dan Sains Marin teras utama penyelidikan UMT

Oleh; Esah Abdullah

Oseanografi dan Sains Marin merupakan bidang teras utama dan menjadi tulang belakang kekuatan penyelidikan di Universiti Malaysia Terengganu (UMT).

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Prof. Dr. Noor Azhar Mohamed Shazili berkata, usaha berterusan perlu dilakukan bagi memastikan UMT dapat menonjol sebagai sebuah universiti penyelidikan berfokuskan ilmu kelautan tersohor.


“Mulai tahun ini Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (Mosti) telah memperkenalkan kluster penyelidikan baru iaitu Sains Marin,” katanya.

Katanya kluster ini sememangnya bersesuaian dengan hala tuju dan fokus penyelidikan UMT yang menjurus kepada Ilmu kelautan.

Menurutnya, UMT telah dikenalpasti mempunyai kekuatan dalam bidang ini serta komited untuk menyahut seruan membangunkan potensi ini selaras dengan hasrat pihak Mosti.

Justeru itu katanya, pihak UMT mengambil langkah untuk melebarkan jalinan kerjasama penyelidikan dengan pelbagi agensi kerajaan, swasta dan institusi pengajian tinggi (IPT).

“Langkah ini juga akan menonjolkan bidang Sains Marin di institusi pengajian tinggi di negara ini,” katanya.

No comments: