Halaman

14 February 2014

UMT jayakan pendidikan anak peserta BSA.

Dari Kanan :  En. Muhammad Khairie b. Kemat (Pengurus, Bahagian Pembangunan Sosial, ECERDC), Dr. Hailan Salamun (UMT), Prof. Madya Dr. Zakaria Mohamad (UMT), En. Zulkifli Ya’acob (Pengurus Besar ECERDC), Prof. Madya Dr. Fadzli b. Adam (UMT), En. Abd. Rahim b Maulud (Pengurus Projek Besut-Setiu Agropolitan), ketika mengadakan taklimat di BSA, baru-baru ini.
Oleh: Aminudin Ismail.

UNIVERSITI Malaysia Terengganu (UMT) di bawah Pusat Jaringan Penyelidikan ECER akan membantu peserta dan ahli keluarga Besut-Setiu Agropolitan (BSA) di Pancur Menderu, Langkap bagi bagi menjayakan transformasi komuniti itu melalui perubahan minda dan peningkatan kemahiran mereka.

Pegawai Kaji Sosial UMT, Mohd Fikri Mohamad, berkata program Motivasi dan Sinar itu diketuai Prof.Madya Dr. Fadzli Adam dan dibantu beberapa pensyarah lain.

Sebahagian peserta mendengar taklimat.
"Program ini memfokuskan untuk memberi motivasi kepada peserta supaya menjadi lebih bersemangat dan bekerja lebih gigih bagi memajukan diri sendiri dan menjayakan BSA.

"Selain itu,ia juga memberi panduan kepada peserta supaya menjadi lebih bertanggung-jawab terhadap keluarga, pendidikan dan juga masa depan anak-anak," katanya.

Mohd Fikri berkata, Program Sinar Ecer pula adalah untuk memberi penekanan terhadap kecemerlangan akademik anak-anak peserta dan antara objektifnya ialah mengurangkan masalah 3M dalam pendidikan.

"Ia juga bagi meningkatkan keupayaan membaca, menulis dan mengira serta bersedia darisegi mental dan emosi bagi menghadapi UPSR, PPMR dan SPM," katanya.


No comments: