Halaman

09 September 2013

DATO’ HAJI WAN AHAMAD MENJELASKAN KEJAYAAN DAN HALA TUJU TERENGGANU INC

Dato' Haji Wan Ahamad
Gambar oleh Zulkipli Putra

Terengganu Incorporated Sdn Bhd. (Terengganu Inc) bakal membayar dividen sejumlah RM20.2 juta kepada agensi-agensi yang terlibat, lapor Ruslan Abdul Rahman.

 “Pembayaran dividen ini bukan sekadar tanda komitmen Terengganu Inc  terhadap agenda pembangunan agensi-agensi terlibat, tetapi juga merupakan kesinambungan usaha Terengganu Inc untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat Terengganu,” kata Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato’ Haji Wan Ahamad Wan Muda.

 Terengganu Inc. diperbadankan pada 1 Mac 2006 dengan menjalankan aktiviti utama pelaburan Kerajaan Negeri dengan bilangan anak syarikat sebanyak 16, termasuk dua syarikat yang tersenarai di BSKL.

 Dato’ Haji Wan Ahamad yang dilantik Ketua Pegawai Eksekutif Terengganu Inc pada 15 Mei 2013 pihaknya sedang berusaha kea rah perlaksanaan Pelan Strategik Lima Tahun menyasarkan Nilai Aset Bersih  RM2.0 billion dengan purata peningkatan 20 peratus setahun.

 Pada masa ini, Nilai Aset Bersih Terengganu Inc. ialah RM987 juta.

 Katanya, tiga strategi utama telah dikenalpasti iaitu:
 1. Memberi tumpuan kepada pelaburan yang berimpak tinggi kepada rakyat yang bersifat membantu dan tidak bersaing antara satu sama lain dan pelaburan sedia ada yang akan diperluaskan seperti pelaburan dalam syarikat perladangan, pelancongan dan hospitaliti.

  2. Pengambialihan asset yang strategik, penstrukturan dan penyusunan semula dengan memfokuskan kepada sektor-sektor yang memberi pulangan yang menguntungkan seperti pelaburan dalam sector hartanah. Pembinaan, minyak dan gas.

  3. Menceburi dan meneroka bidang baru yang berpotensi seperti bidang bioteknologi.
  Menurut Dato’ Haji Wan Ahamad, bagi menjayakan perancangan tersebut, Terengganu Inc. beserta anak syarikatnya akan mengadakan kerjasama strategik dengan mengorak langkah sebagai satu entiti yang melengkapi fungsi dan peranan penting masing-masing.

 Apa yang penting katanya, ia berpaksikan kepada pendekatan “Merakyatkan Pentadbiran dan Pembangunan” yang diperkenalkan oleh Menteri Besar, Dato’ Seri Haji Ahmad Said.
  Ini bermakna, katanya, kepentingan dan faedah rakyat diutamakan oleh Terengganu Inc.


No comments: