Halaman

28 August 2013

SEMANGAT DAN PERJUANGAN KEMARDEKAAN DI TERENGGANU

Oleh: Ruslan Abdul Rahman

Bahagian pertama:

Sempena menyambut ulangtahun kemardekeaan negara ke 56, mari kita melihat sejenak gerakan kesedaran perjuangan kemerdekaan, khususnya di Terengganu.
 Kemasukan pengaruh Kesatuan Melayu Muda (KMM) ke Terengganu, sebuah organisasi yang menentang penjajahan sekitar tahun 1940 an tidak kurang pentingnya dalam membangkitkan semangat menentang penjajahan secara terurus.
 Sebelumnya sekitar tahun 1920an memang telah lama wujud kebangkitan menentang penjajahan di Terengganu, misalnya di era Abdul Rahman Limbong dan terdahulu darinya di zaman Terengaanu di bawah kesultanannya yang amat taat dengan pendaulatan Islam dalam pentadbiran dan pemerintahan.

 ( Abdul Rahman Limbong menentang penindasan dan dasar percukaian Inggeris di Terengganu yang amat menekan para petani).
  KMM di peringkat Pusat dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaacob, manakala di Terengganu sewaktu penubuhan awalnya sekitar 1940 an dipimpin oleh Wan Daud Ahmad dan Ibrahim Muhammad.
 Ia wujud sebelum kemasukan Jepun ke Tanah Melayu lagi, bermakna zaman penjajahan Inggeris peringkat pertama .
 Lain-lain tokoh KMM Terengganu ialah Muda Jalil, Ibrahim Sulaiman, Muda Kassim dan lain-lain. Kebanyakan mereka adalah orang yang terdidik dengan ilmu pengetahuan kerana mendapat pendidikan di Sekolah Sultan Sulaiman dan Sekolah Agama Sultan Zainan Abidin. Pusat pertemuan awal bagi penubuhan KMM Terengganu ialah di Grand Hotel Terengganu, satu-satunya hotel yang ada di Kuala Terengganu waktu itu.
  Malah ia bergerak sampai ke Besut, melahirkan tokoh-tokoh penentang penjajahan seperti Mohd Senari Yunus dan Ibrahim Ismail. KMM membawa kempen anti penjajahan, melalui tema Melayu Raya dipengaruhi oleh gerakan kebangsaan dan penentangan terhadap penjajah dari Indonesia.
 Walaupun, ia bersifat untuk memasukkan bersama Tanah Melayu ke dalam gerakan bersama Indonesia, tetapi sekurang-kurangnya ia menampakkan adanya kebangkitan yang hebat orang-orang Melayu membenci dan menentang penjajahan, suatu gerakan pemikiran baru dalam minda Melayu.
  Sehinggalah akhirnya pemimpin KMM ditangkap dan ditahan oleh Inggeris, namun perjuangan tetap mereka teruskan. Walaupun KMM kemudiannya dibubarkan, tetapi wujud pula Pembela Tanah Air (PETA) yang dipimpin oleh Ibrahim Muhammad dan Haji Muhammad Salleh Awang.
  Sewaktu pendudukan Jepun di Terengganu, ia adalah di bawah Sultan Sulaiman Badurl Alam Shah (bersambung)

No comments: