Halaman

08 February 2014

Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) jadi pusat integrasi masyarakat


Ahmad ketika melawat gerai Bank Simpanan Nasional (BN)

Oleh: Mohammad Ishak 

Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) yang ditubuhkan di negeri ini akan dijadikan pusat pengumpulan pelbagai perkhidmatan kepada penduduk terutama di kawasan luar Bandar.

Setiausaha Bahagian Pengupayaan Komuniti dan Infodesa, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW), Ahmad Sulaiman berkata, RTK akan dijadikan pusat integrasi yang menyediakan perkhidmatan meliputi pengumpulan, pemprosesan dan pengedaran hasil pengeluaran pertanian.

Katanya, RTS juga akan memfokoskan kepada skim latihan jangka pendek kepada penduduk setempat dalam pelbagai bidang bagi melahirkan usahawan berkalibar.

Menurutnya, antara kemudahan yang disediakan di RTS termasuklah latihan kemahiran, pertanian, pemerosesan produk agro makanan, perkhidmatan kesihatan, kemudahan pembiayaan kewangan dan latihan dalam bidang teknologi maklumat.

“Medan Info di RTC dapat membantu penduduk setempat mempromosikan hasil produk selain mendapat latihan dalam bidang kemahiran,” katanya ketika merasmikan Perkhidmatan Bank Negara Malaysia (BNM) Link Bergerak di Kampung Tok Has, dekat Jertih, hari ini.

Ketika ini,katanya Terengganu mempunyai 34 RTC yang dibangunkan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) bagi faedah penduduk.


Beliau berkata, penduduk boleh menyertai aktiviti yang berpusat di RTC yang diadakan dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK).

Sempena dengan program itu, penduduk mendapat perkhidmatan pelbagai agensi kerajaan dan bank yang mengadakan pameran mengenai fungsi dan tanggungjawab masing-masing.

No comments: