Halaman

05 February 2014

YAYASAN PENYELIDIKAN ANTARTIKA SULTAN MIZAN (YPASM) AKAN TERUSKAN PERANAN DI ANTARTIKA

Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM) akan terus memainkan peranan yang berterusan bagi tujuan penyelidikan di kutub selatan itu, kata Ketua Pegawai Eksekutif YPASM, Mohd.Nasaruddin Abdul Rahman.“Ia adalah suatu langkah yang baik bagi saintis Malaysia ke arah meningkatkan penyelidikan di Antartika,” katanya ketika sidang akhbar bersama-sama Menteri Besar Terengganu, Dato’ Seri Haji Ahmad Said di Kuala Lumpur Interinational Airport (KLIA), sebaik sahaja tiba dari Antartika semalam 4 Februari.

Beliau bersama-sama Menteri Besar Terengganu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), National Antartic Research Center (NARC) ke lawatan kerja Antartika selama hampir dua minggu.

Negeri Terengganu telah memberi sokongan padu kepada Program Penyelidikan Antartika Malaysia.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Mizan Zainal Abidin merupakan penaung kepada YPASM yang telah ditubuhkan melalui MOSTI  pada tahun 2012 untuk menyokong langkah-langkah penyelidikan Antartika oleh negara Malaysia.


No comments: