Halaman

24 April 2011

Pelajar politeknik, IPT berpeluang sambung Ijazah Sarjana Muda di TATiUC

Oleh: Aida Abd Rahman

Pelajar lepasan politeknik serta Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Awam Swasta (IPTS) kini memiliki peluang yang luas untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang Ijazah Sarjana Muda yang berkonsepkan kemahiran di Kolej Universiti Tati (TATiUC).

TATiUC mengamalkan konsep 70 peratus praktikal dalam sistem pembelajaran di peringkat Ijazah Sarjana Muda yang ditawarkan kolej universiti berkenaan.

Rektornya, Dr Mohd Rozailan Mamat, berkata TATiUC mensasarkan kemasukan lebih 900 penuntut bagi kemasukan Julai ini dengan menawarkan 32 kursus kepada pelajar lepasaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

Katanya, TATiUC mencatat rekod kemasukan tertinggi pada tahun allau dengan 780 penuntut yang mendaftar menerusi pelbagai bidang dan kursus yang ditawarkan sekaligus mampu mencapai hasrat menjadi universiti penuh menjelang 2015.

“TATiuc juga ini dalam perancangan membina kampus kedua di bangunan Pusat Pupuk Semangat dengan kapasiti 500 penuntut selain menambah prasarana sedia ada di kampus utama.

“Selain itu, kemudahan perpustakaan yang dapat memuatkan lebih 1,000 penuntut dan pusat sukan bagi meningkatkan pembangunan warga TATiUC juga akan dibangunkan,” katanya.

Pada masa yang sama, TATiUC meningkatkan usaha untuk muncul antara peneraju dalam melahirkan teknorat berkemahiran tinggi dan berketerampilan dalam pelbagai displin kejuruteraan.

Katanya, satu langkah yang besar tahun ini ialah dengan rancangan menawarkan kursus berkaitan lokomotif yang pertama seumpamanya di rantau ini.

No comments: