Halaman

14 October 2012

Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Terengganu Darul Iman.Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) mula diperkenalkan pada tahun 1999 dengan nama Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN).

Namun begitu, menjelang tahun 2009 sesuai dengan slogan ‘Satu Malaysia’, BBSN telah ditukar nama kepada BBK supaya hasrat pelaksanaan program ini menjadi lebih luas dan bersepadu dalam jiwa masyarakat Malaysia tanpa mengira sentimen agama mahupun budaya.

Diharapkan pelaksanaan BBK dapat menjadi wadah bagi masyarakat menyuburkan nilai-nilai murni dan keupayaan kearah mewujudkan semangat perpaduan ke dalam jiwa setiap warganegara.

Sepanjang BBK berlangsung dari bulan September hingga Disember, pelbagai aktiviti bahasa dan sastera akan dilaksanakan supaya hasrat untuk menyuburkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan akan tercapai.

Objektif Bulan Bahasa Kebangsaan ialah:-
• Mempersegar semangat kecintaan masyarakat terhadap bahasa kebangsaan dan memperkukuh keyakinan mereka terhadap keupayaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan penungkapan budaya tinggi, dan bahasa komunikasi sosial dan perpaduan;
• Mengerat dan memperkukuh perpaduan bahasa Malaysia menerusi kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan.
• Menyerlahkan fungsi serta peranan bahasa dan sastera kebangsaan sebagai salah satu tonggak pembinaan tamadun bangsa dan negara.


Klik Imej